Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum vzw
011/437089
Heusden-Zolder
Wie zijn we?
Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum vzw uit Heusden-Zolder is al meer dan 30 jaar actief.

Wie zijn we?

Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum vzw uit Heusden-Zolder is al meer dan 30 jaar actief en is op die tijd uitgegroeid tot één van de grootste en meest professionele opvangcentra voor in nood verkerende wilde dieren in België en zijn buurlanden. Met ‘wilde dieren’ worden geen leeuwen bedoeld maar gewoon dieren die in onze natuur voorkomen zoals merels, eekhoorntjes, egels en vossen.

De in nood verkerende wilde dieren worden opgevangen met de bedoeling deze na behandeling en revalidatie terug in een geschikt biotoop vrij te laten.

Vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week

Het centrum is vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week actief met de opvang van in noodverkerende wilde dieren in een sector van drie provincies (heel Limburg, Antwerpen en Brabant).

Tussenkomst steeds gratis

De tussenkomst van het centrum is steeds gratis en de melder van het dier ontvangt, eveneens kosteloos, achteraf een berichtje per mail met de mededeling wat met zijn/haar dier gebeurd is.

Elke oproept wordt steeds opgevolgd!

Hét unieke aan het opvangcentrum uit Heusden - Zolder is het feit dat elke oproep i.v.m. een in noodverkerend wild dier steeds opgevolgd wordt, ongeacht het tijdstip, de diersoort of de locatie! Naast het welzijn van de dieren, soortenbescherming, interventies ten behoeve van de verkeersveiligheid, het actief vermijden van faunaverbastering, heeft het centrum dus ook een duidelijke sociale rol. Iedereen met een in noodverkerend wild dier wordt immers steeds geholpen!