Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum vzw
011/437089
Heusden-Zolder
Steun ons!
Draag je steentje bij aan onze VZW
21 december 2016

Steun ons!

Het Vogel- & Zoogdierenopvangcentrum in Heusden - Zolder garandeert al meer dan 30 jaar lang de kosteloze opvang van in nood verkerende wilde dieren en dit ongeacht de diersoort, de locatie of het tijdstip. Met een jaarlijks gemiddelde tussen de 5.000 à 7.000 patiënten is het Opvangcentrum intussen uitgegroeid tot 1 van de 2 grootste binnen de Benelux.

Bovendien heeft het Opvangcentrum binnen de werking een aantal specialisaties ontplooid die uniek zijn tot ver buiten de landsgrenzen. Eén daarvan houdt het verschalken van ontsnapte en gedumpte dieren in ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Daaruit voortvloeiende is het Opvangcentrum ook een officieel erkend asiel voor paarden geworden en het behaalde het befaamde Equilabel (kwaliteitsmerk) waarover er maar 2 asielen in Vlaanderen beschikken.Het is dan ook enkel met deze 2 asielen dat de Vlaamse Overheid dienst Dierenwelzijn samenwerkt voor de evacuatie en de opvang van in beslag genomen verwaarloosde paarden.

De v.z.w. Vogel- & Zoogdierenopvangcentrum in Heusden – Zolder is trotse eigenaar van een perceel (1/2 ha) met daarop diverse gebouwen en infrastructuur voor de opvang en de revalidatie van vele duizenden patiënten per jaar.
Vorig jaar gaven we onderdak aan maar liefst 203 paarden!
Om deze paarden te kunnen herbergen huurt het Opvangcentrum reeds jarenlang 3 ha weiland dat rechtstreeks aan het perceel in eigendom van de v.z.w. grenst.

Vooral de afgelopen 2 jaren heeft de v.z.w. enorme inspanningen geleverd voor de opwaardering van deze weilanden. Heel de afspanning rond de 3 ha werd vervangen door een professioneel raster voor paarden volgens de instructies van het Vlaams Paardenloket. O.a. vele kilometers planken werden hiervoor gemonteerd en met de hand geverfd. Kosten, noch moeite werden hierbij gespaard …

Het grote weiland werd onderverdeeld in stukken met elk natuurlijk een individuele schuilstal voor de dieren. Er werd een paddock met een soort vangkraal geïnstalleerd om moeilijk benaderbare paarden toch de nodige medische zorgen te kunnen toedienen.

Een tweedehands tractor werd aangeschaft om het steeds stijgend aantal opgevangen paarden (> 200 paarden/jaar) periodiek te voederen en om een deel van de grondwerken aan de weilanden uit te voeren.

De weilanden zelf werden vervolgens aangepakt. De zwarte aarde werd afgegraven en gestockeerd. Daarna werd er aanvulgrond geleverd en eens die mooi was verdeeld, ging de zwarte aarde daar terug bovenop. Al deze grondwerken werden door de medewerkers van het Opvangcentrum als vrijwilligerswerk eigenhandig uitgevoerd! Een titanenwerk waarvan het resultaat mag worden gezien …

Voor, tijdens en na deze werken hing de factor ‘huur/geen eigendom’ van de weilanden permanent als het zwaard van Damocles boven ons hoofd.

We onderhouden een zeer goede verstandhouding met de verhuurders dat we het best kunnen illustreren met de huurprijs van in het totaal 10 €/jaar voor de hele 3 ha! Hierdoor en door het gegeven dat het Opvangcentrum al 30 jaar continue verder werkt aan de verbetering en de uitbreiding van de accommodatie, is er natuurlijk geen enkel budget beschikbaar om nog maar een deel van die weilanden te kunnen aankopen.

Maar enkele maanden geleden was het plots dan toch zo ver en een (van de 5) verhuurders bracht ons een bezoekje met de mededeling dat n.a.v. een sterfgeval heel het weiland in 1 blok van 3 ha zou verkocht gaan worden!
De verhuurders (nu de verkopers) blijven het Opvangcentrum zeer genegen en zij wensen/hopen - net zoals héél de buurt rond het Opvangcentrum – dat de v.z.w. de gronden kan overnemen. Vandaar dat de verkopers ook heel schappelijk zijn gebleven qua vraagprijs en momenteel heeft de v.z.w. bij de makelaar een onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend voor het aankoopbedrag van 230.000 €.

Wij hopen dat iedereen een steentje wil bijdragen zodat wij de dieren kunnen blijven opvangen!

We willen jullie alvast bedanken namens alle medewerkers van het opvangcentrum!
Steunen kan o.a. op het onderstaand rekeningnummer.

Bankrekening nummer: 735 - 1460421 - 74
IBAN: BE16 7351 4604 2174
BIC: KREDBEBB

Steun ons!