Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum vzw
011/437089
Heusden-Zolder
Lid worden
Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden - Zolder is een v.z.w. en daar horen uiteraard leden bij! Ook u kan lid worden!

Lid worden

Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden - Zolder is een v.z.w. en daar horen uiteraard leden bij! Ook u kan lid worden!

Lid zijn van onze dynamische vereniging betekent meer dan de jaarlijkse bijdrage betalen. Het is voor het opvangcentrum belangrijk om een grote achterban te hebben. Op deze manier bereiken we een grote groep mensen die ons ondersteunen in onze uitgebreide werking.

Het beste bewijs daarvan zijn de meer dan 3.000 bezoekers op onze jaarlijkse opendeurdagen. Voor de vrijwilligers die dag en nacht klaar staan, betekent uw lidmaatschap een erkenning van hun werk! Het minimum lidmaatschap bedraagt slechts 10 euro per jaar.

Stortingen steeds welkom

  • Bankrekening nummer: 735 - 1460421 - 74
  • IBAN: BE16 7351 4604 2174
  • BIC: KREDBEBB

En dit op naam van Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum v.z.w. met de vermelding: ‘Lidmaatschap 2019’. Vermeld a.u.b. duidelijk uw naam en adres.

U ontvangt dan het driemaandelijks ledentijdschrift ‘Asielkrantje’.

Alvast bedankt!