Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum vzw
011/437089
Heusden-Zolder
Jonge dieren
Indien men een jong dier vindt, is het in de eerste plaats belangrijk om er af te blijven en eerst te controleren of het diertje wel of niet in nood verkeert!

Jonge dieren

Indien men een jong dier vindt, is het in de eerste plaats belangrijk om er af te blijven en eerst te controleren of het diertje wel of niet in nood verkeert!

Jonge vogels

Een pas ‘uitgevlogen’ jonge vogel die het nest verlaten heeft, kan natuurlijk nog niet perfect vliegen. Het diertje wordt nog regelmatig door de ouders bijgevoederd en kan op deze manier zijn plan trekken.

Indien men dus bijvoorbeeld een jonge merel vindt die al volledig bepluimd is en nog maar enkele meters kan vliegen, laat men het diertje gewoon met rust. De ouders kunnen er beter voor zorgen. Bemerkt men echter dat een vleugel afhangt of het diertje lusteloos zit, dan kan men best aan de zorgen van het centrum toevertrouwen.

Opgelet met jonge eenden, fazanten, kievitten en waterhoentjes!

Het zijn vogelsoorten waarvan het kuiken het ei verlaat en al dadelijk begint rond te lopen. Ze zitten nog volledig in het dons en blijven niet in het nest. In dien er geen duidelijk aanwijsbare reden is (bijvoorbeeld moeder ligt dood, eendenkuikens in een vijver met betonnen oever, enz.) kan men deze diertjes dus best met rust laten.

Is men toch zeker dat een jonge vogel in nood verkerend is, plaatst men het diertje niet terug in het nest! Er is altijd wel een oorzaak waardoor het jong op de grond belandt en de kans dat dit terug gebeurt is vrij groot.

Men plaatst het diertje in een afgesloten kartonnen doos zonder eten of drinken!

Al roept het diertje om eten, dan nog is het niet verstandig om zelf beginnen te voederen. Zet de doos op een warme rustige plaats en contacteer het opvangcentrum.

Jonge zoogdieren

Men moet opletten met jonge hazen en jonge reeën! Een haas heeft géén pijp nodig waarin de jongen geboren worden zoals een konijn. Jonge hazen kan men dus best alleen ergens in een weiland of onder een struik aantreffen zonder dat er iets met de diertjes aan de hand is. De moeder zit ongetwijfeld enkele tientallen meters verder goed gecamoufleerd in de buurt te wachten.

Hetzelfde geldt voor een jonge ree. Die jonge ree lijkt wel hulpeloos, maar zo lang men er niet aankomt ,is alles in orde. Als er dus geen uiterlijke kenmerken zijn van verzwakking of wonde , moet de vinder van de dieren afblijven! Zodra de moeder heeft geroken dat er contact is geweest met mensen zal ze niet meer voor het jong zorgen.

Indien er toch contact is geweest met de ree , neemt men onmiddellijk contact op met het opvangcentrum. Ook geen melk geven! Zelf melk geven is dodelijk voor jonge zoogdieren!

Bemerkt men echter jonge egels of jonge marterachtigen overdag zonder moeder, dan is er iets mis. Ook jonge konijntjes die je zomaar kan pakken, zijn in nood.

Plaats de dieren in een afgesloten kartonnen doos op een warme rustige plaats en neem contact op met het opvangcentrum. Ook niet knuffelen en géén eten of drinken geven!