Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum vzw
011/437089
Heusden-Zolder
Jachtwetgeving en -inbreuken
Uit vrees dat de roofvogels fazantenkuikens opeten, deponeren sommige jagers zonder veel schroom enorme hoeveelheden vergif.

Jachtwetgeving en -inbreuken

Jachtwetgeving

Voor vragen over jachtwetgeving kan u steeds terecht op de daarvoor aangemaakte pagina op de officiële website van Vogelbescherming Vlaanderen.

Jachtinbreuken

Vergiftiging

Vooral roofvogels hebben af te rekenen met de slechte bedoelingen van jagers die hen als concurrenten beschouwen. Uit vrees dat de roofvogels fazantenkuikens opeten, deponeren sommige jagers zonder veel schroom enorme hoeveelheden vergif. Meestal maakt men hierbij gebruik van een dode duif of fazant die men opensnijdt waarna men giftige korrels erin verwerkt. Egels, vossen, marterachtigen en roofvogels voeden zich onder andere met de vergiftigde kadavers en raken levensbedreigend vergiftigd. Vergiftigde roofvogels liggen verlamd, met de poten verkrampt naar achteren gericht, op de grond of ‘kruipen’ nog wat stuntelig rond. Gooi er een kledingstuk over en houd de ogen verduisterd. De nog levende roofvogels zullen uiteraard proberen gered te worden en samen met verbaliserende instanties(boswachter, politie,…) doet het opvangcentrum het nodige om de daders te vatten.

Illegale vogelvangst

Met illegale vogelvangst is enorm veel geld te verdienen. Samen met Vogelbescherming Vlaanderen vzw gaat het opvangcentrum de strijd aan tegen illegale vangst en handel van in het wild levende zangvogels.