Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum vzw
011/437089
Heusden-Zolder
Inbeslagname Overijse
Lees hier het volledige verhaal van de inbeslagname van maar liefst 40 runderen!
12 januari 2017

Inbeslagname Overijse

Dinsdagavond omstreeks 21 uur werd het Vogel- & Zoogdierenopvangcentrum nog opgebeld door de Vlaamse Overheid Inspectiedienst Dierenwelzijn.

De lokale politie had in Overijse een lugubere ontdekking gedaan en er werd van ons een dringende interventie verwacht om 4 runderen onmiddellijk te zullen evacueren.
Een kwartiertje na de oproep vertrokken 2 voertuigen – elk met een paardentrailer en 3 medewerkers – richting Brussel. Een uur later arriveerden ons 6-koppig team aan de locatie in Overijse.
En wat we daar toen zagen, dat tartte elke verbeelding …


Binnen een donkere stalling zonder verluchting troffen we enkele kadavers van met kettingen vastgeketende runderen aan. Zoals in een Middeleeuwse erker waren deze gestorven dieren met zware kettingen rond de hals via 2 zijden aan een betonnen muur vastgeketend! Slechts één meter van links naar rechts of van voor naar achteren kunnen bewegen, was tijdens hun zielige opsluiting geen optie geweest …
Er was voor de levende dieren geen druppel drinkwater aanwezig en van enige voeding was er blijkbaar al enkele weken geen spoor meer.
De cachectische (extreem mager = letterlijk vel over been) runderen werden tijdens de overbrenging naar de trailers door onze medewerkers ondersteund en langs beide zijden rechtgehouden. Ze vielen letterlijk om van verzwakking door de langdurige extreme ontbering!


Een inspecteur van de politie verzocht ons om eventueel ook 2 schapen mee te zullen nemen. Die werden binnen een andere verkrotte bunker gevonden. Maar nog voor dat ook deze schapen waren ingeladen, kwam de politie al weer een nieuwe ontdekking toe.
Drie vastgeketende uitgemergelde stieren stonden boven op het kadaver van een overleden gedupeerd dier. De aanwezige dierenarts beaamde dat deze dieren al vele jarenlang geen daglicht meer hadden gezien en dus nooit vanuit hun gegeselde situatie werden verplaatst.
Deze lugubere ontdekking betekende voor ons de garantie op nog vele urenlang nachtwerk. We zouden hierdoor immers vanuit Overijse naar Heusden – Zolder moeten voeren, in het Opvangcentrum de extreem verzwakte dieren moeten huisvesten om vervolgens terug naar Overijse te reizen om de volgende getroffen dieren op te laden.
Maar er werd nog meer horror ontdekt ...


Want de (aanwezige!) dierenbeul was de eigenaar van nog enkele andere voor de buitenwereld hermetisch afgesloten en verdoken erkers waarbinnen runderen tot de dood werden gemarteld door o.a. extreme ontbering.
Binnen 1 van die gruwelijke ‘verborgen kamers’ in dit spookhuis vond de politie een aantal kalveren (< 1 jaar) die – op zoek naar enige vochtigheid en voeding – over de kadavers van hun lotgenoten heen te vergeefs speurden. De ogen van deze gestorven kalfjes waren door ratten reeds tot ver in de kop uitgevreten ...


De nog levende kalfjes vertoonden eveneens al verschillende beten en vraatwonden door ratten die op de locatie – geroutineerd als getrainde carnivoren - de dood van deze exemplaren niet geduldig afwachtten! Sommige ratten testten die nacht zelfs de reactie van onze medewerkers als mogelijke nieuwe bron van eiwitten uit! Dat is deze ratten echter niet zo goed bekomen.


Uiteindelijk bleek er in deze trieste affaire omstreeks middernacht sprake van 19 dode en 22 levende runderen binnen de verschillende angstaanjagende erkers van de (intussen) 2 aangetroffen spookhuizen in Overijse.


AL de aanwezige dieren moesten én zouden diezelfde nacht voorzeker nog vanop deze locatie geëvacueerd worden. En dit niet enkel om te kunnen genieten van de meest elementaire behoeften zoals drinkwater en voeding, maar eveneens om veilig buiten het bereik van de psychopaat en zijn duistere geschifte praktijken gevrijwaard te zullen blijven!


Een professionele dierentransporteur met een grote vrachtwagen voor veetransport werd op ons aanbevelen vervolgens door de politie en i.s.m. het Parket van de Procureur des Konings gevorderd. De kaarten lagen nu eensklaps anders en heel de veestapel kon op een dierwaardige manier snel worden opgeladen.
Enkele runderen waren zelfs daarvoor té fel verzwakt. De ‘opdracht’- het verzoek - tot de euthanasie van deze exemplaren luidde vanwege al de aanwezige hulpverleners naar de dierenarts toe uniform.
Alle dieren, incl. de dieren in onze trailers, werden die nacht overgebracht en veilig gestald bij de dierentransporteur.

Inbeslagname Overijse