Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum vzw
011/437089
Heusden-Zolder
Adoptie
Wilt u een asieldier adopteren? U heeft een wijze beslissing genomen!
Steunactie

Damhert verkiest konijntjes boven Black Friday

Van 24 november tot 29 november
Zoals elk jaar houdt Damhert een 'positieve actie' tegen de massale uitverkoopdrift van Black Friday.

Adoptie

Wilt u een asieldier adopteren? U heeft een wijze beslissing genomen!

Welke dieren zijn er nu beschikbaar voor adoptie ?

HIER vind je alle dieren terug die op dit moment een gouden thuis zoeken

Interesse in één of meerdere van onze bewoners, aarzel niet en contacteer ons telefonisch of per e-mail voor meer informatie rond de adoptieprocedure.

Verandering vanaf juli 2015

Om misbruik van onze adoptieprocedure in de toekomst te vermijden, zien we ons verplicht om enkele veranderingen door te voeren.

Voorwaarden

Deze veranderingen zijn grotendeels gebaseerd op de adoptievoorwaarden zoals die in de erkende dierenasielen voor honden en katten worden toegepast. Wij volgen hiermee dat voorbeeld.

Om bij de adoptie van dieren in het algemeen de drempel te verhogen en hierdoor de goede kwaliteit van de verzorging van de geadopteerde dieren na te streven, kunnen dieren enkel nog geadopteerd worden door leden van de vzw. Iedereen kan lid worden voor minimaal €10,00/jaar.

Op deze manier kunnen we tevens onze ledenwerking verder uitbreiden en krijgen we meer financiële slagkracht om de andere dieren steeds de beste verzorging die ze verdienen te geven. De (economische) waarde van het te adopteren dier wordt niet in rekening gebracht, elk dier is gelijk en evenwaardig voor ons.

Uitzonderingen

Een uitzondering op bovenstaande aanpassing is de adoptie van paarden, pony’s en ezels. Het particulier houden van paardachtigen is een heel kostelijke zaak.Om spontane of niet goed doordachte beslissingen tegen te gaan worden volgende forfaitaire onkostenvergoedingen gevraagd:

  • Paarden: minimum €250,00
  • (Shetland)pony’s en ezels: minimum €150,00

Met deze minimale onkostenvergoeding zorgen wij er voor dat elke paardachtige gechipt, geregistreerd, ontwormd, gevaccineerd en met de hoeven in goede toestand het Opvangcentrum verlaat.


Adoptieformulier

Voor elk dier dat het Opvangcentrum verlaat dient nog steeds een adoptieformulier ingevuld te worden.

In dit formulier verklaart men ten opzichte van het Opvangcentrum:

  • geen dierenhandelaar te zijn.
  • het dier nooit te slachten, weg te schenken of te verkopen.
  • het dier op het aangegeven adres te zullen huisvesten en het Opvangcentrum onmiddellijk te verwittigen bij eventuele adresverandering.
  • het dier continue toegang geven tot vers drinkwater en ten alle tijde voeding en schuilmogelijkheden tegen weersinvloeden ter beschikking te stellen conform de betreffende wetgeving over dierenwelzijn.
  • de gebruikelijke en periodieke diergeneeskundige verzorging (ontworming + inentingen) te garanderen.
  • het beheer niet verantwoordelijk te stellen in geval van ziekte of sterfte.
  • controle van hoger vernoemde voorwaarden toe te staan op eenvoudig verzoek.

Het Opvangcentrum mag dus steeds bij de nieuwe eigenaar gaan controleren of het dier een goede thuis heeft.